Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

SMART „DISRUPCIA“

P O Z V Á N K A

Vážená pani, vážený pán,

 

Dňa 5.6.2020 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Asociáciou doktorandov Slovenska, usporiada v poradí deviatu konferenciu pod názvom:

 

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

SMART „D I S R U P C I A“

 

Podujatie sa uskutoční tento rok z dôvodu známych udalostí formou virtuálnej online konferencie.

Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 9. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk kde nájdete všetky informácie o podujatí.

Každý registrovaný účastník, získa prístup do virtuálnej online konferencie od organizátorov prostredníctvom e mailu 24 hodín pred začatím podujatia.

 

Účastníci konferencie a pracovného stretnutia môžu získať 5.0 PDU.

 

Program podujatia

Registrácia

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Peter Balco, PM podujatia