Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BMP a INDUSTRY

Business Process Management (BPM) ako nástroj na efektívnu transformáciu organizácie a jeho úloha v transformácii na INDUSTRY 4.0.

 

Profesijné organizácie BPUG™ SLOVENSKO, o.z. a Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z. (SAPRIA) v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiadajú dňa 26.6.2018 odborný seminár k nasledovnej  téme:

Business Process Management (BPM) ako nástroj na efektívnu transformáciu organizácie a jeho úloha v transformácii na INDUSTRY 4.0.

Podujatie sa uskutoční na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ul. Odbojárov 10, Bratislava, 4. poschodie,
miestnosť č. 18, v čase od 16:30 do 18:00


REGISTRÁCIA -  Podujatia - kalendár, zoznam