Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

8. konferencia BPUG

Vážení kolegovia

dňa 25.4.2019 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada v poradí ôsmu konferenciu pod názvom:

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOVTM
Digitálna D I S R U P C I A

Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ako súčasť osláv 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave. Záštitu nad podujatím

prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD..

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 8. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní.

Miesto podujatia: Fakulta managementu, UK, ul. Odbojárov 10, Bratislava, miestnosti č. 21 a 22.


Registrácia: https://www.bpug.sk/sk/eventy/event/75/?cal=1554069600

Program konferencie

Tešíme sa na Vašu účasť!