Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bearning s.r.o.

Spolupráca FM UK s Bearning s.r.o.

Bearning je vzdelávacia a konzultačná spoločnosť s pobočkami na Slovensku a v USA. Zaoberá sa bankovým managementom, vzdelávaním finančných expertov, riadením aktív a pasív (ALM) bánk, finančnými trhmi a privátnym bankovníctvom, ako aj využívaním nových technológií (fintech a regtech) v bankovníctve.

Bearning má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania finančných profesionálov. Výsledkom  vzdelávacích programov Bearning je výrazné zlepšenie know-how študentov, ktorí nadobudnú praktické skúsenosti aj teoretické poznatky. V rámci vzdelávacích projektov využíva Bearning okrem skúseností aj moderné vzdelávacie metódy spojené s praxou, napr. počítačové simulácie a e-learning.

Bearning spolupracuje s FM UK od roku 2017. Každoročne spolupracuje pri realizácii blokovej výučby predmetu „Strategický manažment finančných inštitúcií“ pre študentov magisterského štúdia bloku Strategický manažment. Súčasťou výučby sú prednášky a online simulácia banky -– SimBa, ktorú vyvinula firma Bearning. Spoločnosť takisto ponúka naším študentom možnosť získať medzinárodné certifikáty za zvýhodnené ceny.

MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKÁTY – BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

Študenti Univerzity Komenského, Fakulty managementu majú možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať certifikáty/tituly v oblasti bankového manažmentu v spolupráci so slovenskou firmou Bearning, ktorá spolupracuje s FM UK. Bearning sa zameriava na vzdelávanie v oblasti riadenia bánk, finančných trhov a analýz, riadenia aktív a pasív, a riadenie rizík. Vďaka spolupráci s Bearning si môžu študenti FM UK s výraznými zľavami zvoliť:

Medzinárodný Bearning certificate

  • Bank Manager
  • Fit & Proper Bank Manager
  • Private Banker
  • Treasury Manager
  • Bank Innovator

Na získanie niektorého certifikátu je potrebné vybrať si niektorý z plánov (https://bearning.com/plans), ktorý dostanú študenti FM UK so zľavou 30%. Na získanie zľavy sa vyžaduje potvrdenie fakulty o štúdiu pri registrácii.

Bearning E-learning je k dispozícii v slovenskom aj anglickom jazyku. Na záver musia študenti deklarovať zvládnutie predpísaných tém a úspešne zvládnuť záverečnú certifikačnú skúšku pre príslušný certifikát. Bearning skúšky sú on-line. Certifikát je vystavený vždy v anglickom jazyku.

 

Viac info: https://bearning.com/sk/exams

·         Medzinárodný certifikát a titul Corporate Finance Institute

  • Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)®
  • Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™
  • Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™

Bearning je partnerom Corporate Finance Institute® (CFI) - popredného poskytovateľa online finančných certifikačných programov. Akreditácie CFI sú globálne štandardy pre finančných expertov v oblasti financií, účtovníctva, finančného modelovania, oceňovania, rozpočtovania a plánovania, stratégie, hodnotenia kreditného rizika, riadenia rizík a ďalších tém. Kurzy a certifikácie CFI využívajú stovky tisíc klientov z popredných univerzít, investičných bánk, účtovných firiem, korporácií a ďalších spoločností na celom svete.

S Bearning môžu študenti využiť až 10% zľavu na získanie niektorého CFI certifikátu. Na získanie zľavy stačí využiť link zo stránky Bearning, registrovať sa a pri platbe zadať zľavový kupón uvedený na stránke Bearning.

        Viac info: https://bearning.com/training/cfi-certification-programs  

 

Vďaka spolupráci UK FM so spoločnosťou Bearning môžu študenti získať komparatívnu výhodu pri uplatnení sa v praxi a naštartovať svoju kariéru v oblasti financií.