Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Swiss Re

Spolupráca so švajčiarskou zaisťovňou “Swiss Re“.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave od akademického roku 2014/2015 spolupracuje so švajčiarskou zaisťovňou “Swiss Re“.

Skupina Swiss Re je vedúcim poskytovateľom zaistenia, poistenia a iných poistných foriem transferu rizika na medzinárodnom trhu.
Spoločnosť Swiss Re bola založená v Zurichu v roku 1863 a v roku 2007 sa Swiss Re Bratislava stala súčasťou skupiny. Momentálne má Swiss Re viac ako 12 000 zamestnancov po celom svete ( z toho okolo 900 na Slovensku) a okolo 60 pobočiek vo viac ako 20 krajinách.
Pre viac informácii navštívte webovú stránku spoločnosti: http://www.swissre.com/

Spolupráca pre akademický rok 2015/2016 zahŕňa nasledovné oblasti:

Voliteľný predmet Poisťovníctvo a zaisťovníctvo (zimný semester)
- cieľom predmetu je oboznámiť študentov s poznatkami zo základov poisťovníctva a zaisťovníctva, ako aj s prehľadom o komplexnom procese fungovania nadnárodných inštitúcií v tomto odbore
- predmet je plne v réžii spoločnosti Swiss Re, prednášky sú realizované samotnými zamestnancami Swiss Re, ktorí sú odborníci na vybranú tému

Vybrané prednášky/semináre na povinných predmetoch
- prednáška "Štatistika v praxi" na predmete Statistics (EN) (zimný semester)
- prednáška "Projektový manažment v praxi" na predmete Manažment projektov (zimný semester)
- prednáška "Asset management" na predmete Finančné trhy a inštitúcie (letný semester)
- prednáška "Ako sa pripraviť na interview" na predmete Základy personálneho manažmentu (zimný semester) – presunuté na budúci rok

- ďalšie prednášky budú priebežne doplnené

Konzultácie pri bakalárskych a diplomových prácach
- 2 voľné témy pre bakalárske práce
- 4 voľné témy pre diplomové práce
- konkrétny názov a obsah témy bude vybratý po konzultácii s vedúcim práce  a konzultantom (zamestnanec Swiss Re); témy môžu zahŕňať oblasť poisťovníctva, zaisťovníctva, technického účtovníctva, ...