Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podávanie prihlášok

Podávanie prihlášok

Oddelenie programu Erasmus + vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu. Študent sa prihlasuje cez ONLINE prihlášku na mobilitu, prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva.

Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách na základe zverejnených kritérií. V prihláške študent udáva 3 preferenčné univerzity zo zoznamu zazmluvnených univerzít fakultou, čím si zvyšuje šancu umiestnenia na svoje preferencie.

Výzva na podávanie prihlášok na študentskú mobilitu je OTVORENÁ

Erasmus výzva na mobilitu študentov (štúdium = akcia SMS) na akademický rok 2024/25 je OTVORENÁ

V polovici januára 2024 plánujeme na FM online informačné stretnutie k prebiehajúcej výzve. Termín daného stretnutie bude distribuovaný aktuálne.

Do 15.02.2024 je otvorená výzva na prihlasovanie na študentské mobility Erasmus+ za účelom štúdia (akcia SMS, pobyty na semester) na akademický rok 2024/2025. 

Prihlášku študenti podávajú v systéme Mobility Online, linka na prihlášku je na stránke https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/, na ktorej študenti nájdu aj návod na podanie prihlášky. Prihlasovacie heslá sú rovnaké ako do AISU.

V prihláške si môžu študenti vybrať najviac 3 možnosti = 3 partnerské univerzity, vrátane ENLIGHT univerzít na základe multilaterálnej zmluvy uzatvorenej na úrovni celej univerzity.

Výzva je otvorená do 15.02.2024. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť na mobilitu ŠTÚDIUM na akademický rok 2024/2025

ENLIGHT zmluva je uzatvorená pre všetky študijné odbory (s určitými výnimkami uvedenými na stránke), čo ale neznamená, že na danej univerzite sa všetky odbory aj vyučujú. Študenti si preto musia vopred overiť možnosti štúdia a kompatibilitu s ich študijným program na stránkach partnerskej univerzity, prípadne v katalógu predmetov ENLIGHT.

Počty miest na ENLIGHT zmluvách platia pre celú univerzitu a sú veľmi rôznorodé (od 4 po 30 študentov na partnera), nedajú sa preto rozdeliť po fakultách na začiatku výberu. Počty miest vyhodnotíme podľa záujmu po uzatvorení prihlášok spoločne pre celú univerzitu a oznámime Vám mená študentov, ktorí môžu využiť multilaterálnu zmluvu. Budeme hodnotiť prospech, jazykové znalosti, či ide o prvú Erasmus mobilitu a prípadné zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie študenta na základe informácií zadaných v prihláške.

Informácie o ENLIGHT mobilitách v rámci tejto výzvy (počty miest a termíny na nomináciu, linky na partnerské univerzity...) nájdete na stránke (záložka ENLIGHT mobility): https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/

Postup na vyplnenie prihlášky

Prihlášku študenti podávajú v systéme Mobility Online, linka na prihlášku je na stránke https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/.

Návod na vyplnenie prihlášky

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/.

Výsledky výberoveho konania sa aktuálne uverejnia v časti “Výsledky výberu”, následne sú študenti nominovaní referentkou zahraničného oddelenia na pridelené univerzity, ktoré ich budú obratom informovať o ďaľšom postupe. Viac v časti “pred pobytom”.