Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlášky na mobility

Prihlášky na mobility

Študenti UK odchádzajúci na mobilitu ŠTÚDIUM (akcia SMS) (pobyty na semester) – aktívna len počas otvorenia výzvy

Študenti UK odchádzajúci na mobilitu STÁŽ (akcia SMP) – aktívna počas celého roka

Krátkodobá mobilita doktorandov (SMP - PhD.)

Blended intensive programmes (BIP)  – aktívna počas celého roka

Vyučujúci a zamestnanci

Vyučujúci - mobilita na výučbu (akcia STA) – aktívna len počas otvorenia výzvy

Vyučujúci a zamestnanci - mobilita na školenia (akcia STT) – aktívna počas celého roka