Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výberové kritériá

Výberové kritériá

  • študijné výsledky na  FM UK
  • pokročilosť štúdia (ročník, predchádzajúca účasť na mobilite)
  • jazykové certifikáty aj iné ako Aj – pre štúdium vo FR, DE ...
  • koncepcia CV, motivačného listu
  • angažovanosť pre FM UK, ESN
  • účasť na iných projektoch
  • celkový profil študenta
  • predpokladaná možnosť uspieť na mobilite v zahraničí