Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Trvanie pobytu

Trvanie pobytu

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy).

Študent sa môže hlásiť na zimný, alebo letný semester,alebo na celý akademický rok, podľa nastavenia jednotlivých zmlúv. Môže predĺžiť zimný semester, nie však letný.  Stratégia UK je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov:

  • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
  • finančne budú študenti podporení do plnej výšky mesačných grantov;
  • granty budú vyplácané v dvoch splátkach 90% pred pobytom, 10% po pobyte.