Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie

Viac informácií o rigoróznom konaní na Fakulte managementu:
https://www.fm.uniba.sk/studium/rigorozne-konanie/

 

Absolventi rigorózneho konania
Abstrakt ALSHATTI SCHMIDT, Dušana:
Práca na diaľku: Výzvy a príležitosti na zvýšenie jej účinnosti po pandémii COVID-19.
Remote work: Challenges and opportunities for increasing its effectiveness after the COVID-19 pandemic.
Abstract