Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Napísali o nás

Napísali o nás

Časopis Naša Univerzita, september 2012, str.: 26
K elektronizácii európskych štátnych inštitúcií prispieva aj UK

    Informačné a komunikačné systémy nám v mnohom uľahčujú život. Mnohé procesy zjednodušujú a dokonca vedia pomôcť kontrolovať aj verejné financie.

    Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe (erdc.fm.uniba.sk) pri Fakulte managementu UK funguje od roku 2000. Získava a rieši výskumné projekty Európskej únie hlavne z oblasti informačných technológií v súlade s Lisabonskou stratégiou a ďalšími nadväznými stratégiami. Na riešení projektov sa aktívne podieľajú aj doktorandi, ktorí zároveň pomáhajú zavádzať nové poznatky aj do výučby.

Celý článok: http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/nasa_univerzita/2012_01.pdf

English Summary
CU Contributes to Europe Electronization

The Science-research and Development Centre for e-Europe at the Faculty of Management of CU develops information and communication systems that contribute to electronization of the European Union. We present some of its projects.


The Slovak Spectator
Comenius wants cash to stay on top

BRATISLAVA'S Comenius University is the oldest and biggest university in Slovakia, and the highest-rated according to the Webometrics ranking of European universities, coming in 227th on the top 500 list.
But in spite of its prestige in Slovakia, Comenius University faces exactly the same problems as any other Slovak school.
More about us you may see in the particular article http://www.spectator.sk/articles/view/29349/.