Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

50+ entrepreneurship platform europe

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu je jedným zo zakladateľov platformy "The 50+ Entrepreneurship Platform Europe", ktorá oficiálne začala svoje aktivity v roku 2015.

Poslaním tejto platformy je diskutovanie o tom, akú úlohu môžu zohrávať tvorcovia politík, firmy, univerzity a mimovládne organizácie pri zlepšovaní kultúry podnikania v Európe so špeciálnym dôrazom na podnikanie seniorov.

Zameriava sa na problematiku stavu podnikania generácie 50+ v západnej a východnej Európe, dôležitosť mentorov v podpore podnikania seniorov, spoluprácou medzi mladými a podnikateľmi 50+, ako aj podporou podnikania v rámci organizácií (intrapreneurship).

Aktivity FM UK v rámci tejto platformy spadajú aj do jej výskumného zamerania v rámci projektu APVV INKLUPOD “Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup”, ako aj výučby podnikania v rámci predmetov zameraných na medzigeneračnú spoluprácu ako je “Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch”. 

 

Aktivity:

15. novembra 2016
Výmena názorov o podpore ekonomického rastu v Európe na pôde Európskeho parlamente