Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výmena názorov o podpore ekonomického rastu v Európe na pôde Európskeho parlamentu

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu je zakladajúcim členom platformy "The 50+ Entrepreneurship Platform Europe” (www.50plus-europe.eu), ktorá oficiálne začala svoje aktivity v roku 2015.

15. novembra 2016 prebehne na pôde Európskeho parlamentu ďalšia aktivita zameraná na výmenu názorov o podpore ekonomického rastu v Európe cez podnikanie v rámci medzigeneračných tímov.

Program tejto aktivity je na www.50plus-europe.eu/wp-content/uploads/2016/10/Draft-Agenda-Intergenerational-Entrepreneurship.pdf

http://www.50plus-europe.eu/wp-content/uploads/2016/12/Summary-Informal-Public-Hearing-Intergenerational-Entrepreneurship.pdf


Viac informácií o 50+ Entrepreneurship Platform Europe nájdete na stránke o projekte