GUESSS

Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey

Skratka GUESSS znamená Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (Globálny univerzitný výskum podnikateľského ducha študentov). Cieľom tohto výskumného projektu je pochopiť podnikateľské zámery a aktivity vysokoškolských študentov s využitím geografického porovnania a vývoja z časového hľadiska. Dáta sa zhromažďujú pomocou on-line dotazníka prostredníctvom zapojených univerzít. Projekt sa rozbehol v roku 2003 a dáta sa zbierajú s dvojročnou frekvenciou. V súčasnosti (jar 2016) sa uskutočňuje v poradí už siedmy zber dát. Predchádzajúci zber dát sa uskutočnil v akademickom roku 2013/2014 v 34 krajinách sveta, bolo do neho zapojených viac ako 750 univerzít a zozbieralo sa viac ako 109 tisíc odpovedí študentov.

Ciele projektu GUESSS

Projekt GUESS predstavuje výskumnú platformu podnikania v univerzitnom kontexte. Zameriava sa na tri hlavné oblasti - proces vytvárania start-upov, rolu univerzít a individuálne charakteristiky študentov. Z hľadiska start-upov ide o systematické mapovanie zakladateľských zámerov a činností študentov. GUESSS ďalej skúma univerzity z hľadiska ich úlohy v rámci podnikateľského vzdelávania a ponuky študijných programov a kurzov v tejto oblasti. Jednotlivci sú v ňom skúmaní z hľadiska individuálnych vlastností, ktoré ovplyvňujú ich zámery zakladať podnikanie ako aj ďalšiu aktivitu študentov v oblasti podnikania.

Zástupcom projektu GUESSS a jeho realizátorom na Slovensku je Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu. Zber dát medzi študentmi slovenských univerzít prebehne v máji a júni 2016. Projekt GUESSS vedie tím na čele s prof. Dr. Philippom Siegerom, ktorý pôsobí na Švajčiarskom výskumnom inštitúte malého podnikania na Univerzite St. Gallen (KMU-HSG).

Zodpovedný riešiteľ:
Mgr. Marian Holienka, PhD.

Riešitelia:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Peter Gál, PhD.

Oficiálna stránka projektu: www.guesssurvey.org

Partner projektu GUESSS na Slovensku

 

Spoločnosť EY, ktorá je partnerom tohto prieskumu, patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Spoločnosť EY taktiež organizuje najprestížnejšiu súťaž EY Podnikateľ roka, ktorá vzdáva hold výnimočným osobnostiam. Jej cieľom je ukázať verejnosti vynikajúce osobné príbehy, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.ey.com/sk a www.podnikatelroka.sk.

 

Výhercovia vecných cien od sponzorov spomedzi študentov zapojených do prieskumu:

1x sedací vak TULI SMART v hodnote 159,- EUR od TULI.sk
Tomáš Murín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

3x čítačka kníh v hodnote 50,- EUR od mobilného operátora 4ka
Katarína Kyjaková, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Monika Kmecíková, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Katarína Zborovjanová, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

5x poukážka na nákup v hodnote 20,- EUR od kníhkupectva Martinus.sk
Dominika Lisá, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Diana Kurucová, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sabína Ladecká, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Ingrid Sebőková, Elektrotechnická fakulta, Žilinská Univerzita v Žiline
Kristína Podhorová, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

3x balíčky produktov s logom UK
Adriána Čigášová, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave
Jana Oravcová, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Lucia Slebodníková, Fakulta medzinarodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave