Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia pre Bc. a Mgr.

Harmonogram štúdia na FM UK v akademickom roku 2023/2024

 

Zimný semester

11. 09. 2023 – 13. 09. 2023

 

Úvodné stretnutie pre prvákov denného bakalárskeho štúdia

18. 09. – 15. 12. 2023

 

Výučbové  týždne v zimnom semestri

(pri externej forme štúdia do 16. 12. 2023)

18. 09. 2023

 

Slávnostné otvorenie 105. akademického roka v Aule UK (11:00 hod.)

11. 12. – 15. 12. 2023

 

Uzavretie priebežných hodnotení

02. 01. – 16. 02. 2024

 

Skúškové obdobie zimného semestra

(pri externej forme štúdia do 17. 02. 2024)

 

04. 09. - 14. 09. 2023

 

Odovzdanie bakalárskych prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia pri externej forme štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

09. 10. – 13. 10. 2023

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky pri externej forme štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

koniec septembra / začiatok októbra 2023

 

 

Výber tém bakalárskych prác – študenti 3. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia a študenti 3. ročníka, resp. 4. ročníka externej formy bakalárskeho štúdia

16. 10. - 27. 10. 2023

 

Odovzdanie diplomových prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia pri externej forme štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2021/2022 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 27. 10. 2023

 

Prax v končiacom ročníku magisterského štúdia - ukončenie a odovzdanie dokladu o absolvovaní praxe pri externej forme štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2021/2022 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

20. 11. – 24. 11. 2023

 

Obhajoby diplomových prác - štátne skúšky pri externej forme štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2021/2022 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 16. 02. 2024

 

Výber tém diplomových prác – študenti 1. ročníka dennej formy magisterského štúdia a študenti 1. ročníka, resp. 2. ročníka externej formy magisterského štúdia

 

Letný semester

19. 02. – 17. 05. 2024

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 1., 2., 4.* ročník

(pri externej forme štúdia do 18. 05. 2024)

13. 05. – 17. 05. 2024

 

Uzavretie priebežných hodnotení pre 1., 2., 4. ročník

20. 05. – 30. 06. 2024

 

Skúškové obdobie letného semestra pre 1., 2., 4. ročník

19. 02. – 26. 04. 2024

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 3. ročník

22. 04. – 26. 04. 2024

 

Uzavretie priebežných hodnotení pre 3. ročník

29. 04. – 24. 05. 2024

 

Skúškové obdobie letného semestra pre 3. ročník

do 12. 04. 2024

 

Prax v 5. ročníku – denná forma štúdia (ukončenie a odovzdanie dokladu o absolvovaní praxe)

15. 04. - 26. 04. 2024

 

Odovzdanie diplomových prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – denná forma štúdia

Odovzdanie diplomových prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia pri externej forme štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na opravný alebo náhradný termín

06. 05. - 17. 05. 2024

 

Odovzdanie bakalárskych prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – denná forma štúdia

Odovzdanie bakalárskych prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia pri externej forme pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na opravný alebo náhradný termín

20. 05 – 24. 05. 2024

 

Obhajoby diplomových prác - štátne skúšky – denná forma štúdia

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky pri externej forme štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na opravný alebo náhradný termín

do 24. 05. 2024

 

Prax v 3. ročníku – denná forma štúdia (ukončenie a odovzdanie dokladu o absolvovaní praxe)

apríl/máj 2024

 

Výber trajektórie

začiatok júna 2024

 

Prijímacie skúšky – denná forma bakalárskeho štúdia

10. 06. – 14. 06. 2024

 

Obhajoby bakalárskych prác - štátne skúšky – denná forma štúdia

Obhajoby bakalárskych prác - štátne skúšky pri externej forme štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na opravný alebo náhradný termín

jún 2024

 

Výber tém bakalárskych prác – študenti 2. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia a študenti 2. ročníka, resp. 3. ročníka externej formy bakalárskeho štúdia

do 30. 06. 2024

 

Splnenie všetkých študijných povinností a odovzdanie záverečných prác – denná a externá forma štúdia pre študentov, ktorí sa prihlásia na augustový opravný alebo náhradný termín

koniec júna, júl, december 2024

 

Promócie absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia

koniec júna 2024

 

Zápis študentov dennej a externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia do akademického roku 2024/2025

19. 08. – 23. 08. 2024

 

Štátne skúšky – opravný alebo náhradný termín

* Označenie 4. a 5. ročník štúdia je ekvivalentné 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

29. 03.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a d mokraciu

01. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania