Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia pre Bc. a Mgr.

Harmonogram štúdia na FM UK v akademickom roku 2022/2023

 

Zimný semester

05. 09. – 09. 09. 2022

 

Zápis študentov dennej a externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia do akademického roku 2022/2023

12. 09. - 13. 09. 2022

 

Slávnostné privítanie prvákov bakalárskeho štúdia a úvodné prednášky pre prvý ročník

19. 09. 2022

 

Slávnostné otvorenie 104. akademického roka v Aule UK (11:00 hod.)

19. 09. – 16. 12. 2022

 

Výučbové týždne v zimnom semestri

12. 09. – 16. 09. 2022

 

Odovzdanie bakalárskych prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

10. 10. – 14. 10. 2022

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 28. 10. 2022

 

Odovzdanie diplomových prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 28. 10. 2022

 

Prax v končiacom ročníku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 28. 10. 2022

 

Výber tém bakalárskych prác – študenti 3. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia a študenti 3. ročníka, resp. 4. ročníka externej formy bakalárskeho štúdia

21.11. – 25. 11. 2022

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

november 2022

 

Imatrikulácia študentov[*]

12. 12. – 16. 12. 2022

 

Uzavretie priebežných hodnotení

02. 01. – 10. 02. 2023

 

Skúškové obdobie zimného semestra

do 17. 02. 2023

 

Výber tém diplomových prác – študenti 1. ročníka dennej formy magisterského štúdia a študenti 2. ročníka, resp. 1. ročníka externej formy magisterského štúdia

[*] V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie stanovuje presné termíny rektorát UK.

 

Letný semester

13. 02. – 12. 05. 2023

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 1., 2., 4. ročník [1]

08. 05. – 12. 05. 2023

 

Uzavretie priebežných hodnotení pre 1., 2., 4. ročník

15. 05. – 30. 06. 2023

 

Skúškové obdobie letného semestra pre 1., 2., 4. ročník

13. 02. – 21. 04. 2023

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 3. ročník

17. 04. – 21. 04. 2023

 

Uzavretie priebežných hodnotení pre 3. ročník

24. 04. – 19. 05. 2023

 

Skúškové obdobie letného semestra pre 3. ročník

do 07. 04. 2023

 

Prax v 5. ročníku – denná forma štúdia

do 28. 04. 2023

 

Odovzdanie diplomových prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – denná forma štúdia

Odovzdanie diplomových prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na opravný alebo náhradný termín

do 19. 05. 2023

 

Odovzdanie bakalárskych prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – denná forma štúdia

Odovzdanie bakalárskych prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na opravný alebo náhradný termín

22. 05. – 26. 05. 2023

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – denná forma štúdia

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na opravný alebo náhradný termín

05. 06. – 09. 06. 2023

 

Prijímacie skúšky – denná forma bakalárskeho štúdia

12. 06. – 16. 06. 2023

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – denná forma štúdia

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na opravný alebo náhradný termín

koniec júna, júl, november, december 2023

 

Promócie absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia

do 30. 06. 2023

 

Splnenie všetkých študijných povinností a odovzdanie záverečných prác – denná forma štúdia pre študentov, ktorí sa prihlásia na opravný alebo náhradný termín

21. 08. – 31. 08. 2023

 

Štátne skúšky – opravný alebo náhradný termín

11. 09. – 15. 09. 2023

 

Odovzdanie bakalárskych prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

   

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 27. 10. 2023

 

Odovzdanie diplomových prác a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2021/2022 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 27. 10. 2023

 

Prax v končiacom ročníku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2021/2022 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

november 2023

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2021/2022 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať si najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

[1] Označenie 4. a 5. ročník štúdia v tejto ročenke je ekvivalentné 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v akademickom roku 2022/2023

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

15. 04.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a d mokraciu

18. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania