Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zodpovedné osoby

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2081, e-mail: Daniela.Novackovafm.uniba.sk
Daniela Nováčková, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2094, e-mail: Darina.Saxunovafm.uniba.sk
Darina Saxunová, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra marketingu a obchodu
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2120, e-mail: Katarina.Gubiniovafm.uniba.sk
Katarína Gubíniová, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2096, e-mail: Paulina.Mihalovafm.uniba.sk
Paulína Mihaľová, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2123, e-mail: Marian.Suplatafm.uniba.sk
Marian Šuplata, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby