Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Karentované časopisy

Karentovaný časopis je definovaný ako vedecký časopis registrovaný a spracovaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect (CCC), ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.

Časopisy z oblasti ekonómie a managementu nájdete v sérii SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES.

Zoznam karentovaných časopisov z oblasti ekonómie

Zoznam karentovaných časopisov z oblasti managementu

Ako zistiť či  je daný časopis karentovaný?

Na tejto stránke po zadaní ISSN alebo názvu časopisu je možné zistiť či je časopis karentovaný https://mjl.clarivate.com/home