Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Citácie a ohlasy

Nakoľko niekedy prichádza k rôznym, nie vždy správnym, interpretáciám, čo sú a čo už nie sú citácie a ohlasy, radi by sme upozornili najmä na prípady, ktoré sa v našej praxi opakujú.

Čo nie sú citácie a ohlasy 

Autocitácie - autocitácia vzniká, keď sa zhoduje ľubovoľný autor alebo viac autorov v citovanom i citujúcom dokumente.

Napr. autor A, pôsobiaci na našej VŠ, napíše odborný článok spolu s autormi B, C, D, E, F a G. Aj v prípade, že článok je citovaný autorom F v ďalšom, novom článku, je to stále považované za autocitáciu, aj keď autor A sa o ňu priamo nepričinil.

Autocitácia nemôže byť uznaná v žiadnom prípade, výnimky neexistujú. 

Spomenutie autora ako osoby v článku, monografii, atď. nie je citáciou.    

Autorove výroky na určitú aj odbornú tému nie sú ohlasom. 

Interview s autorom nie je ohlas.