Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum informačných technológií

Centrum informačných technológií FM UK (CIT FM UK) je samostatný organizačný útvar s pôsobnosťou na Fakulte managementu UK.

Centrum informačných technológií zabezpečuje najmä (Vnútorný predpis č. 2/2019):

  1. správu integrovaného informačného a komunikačného systému fakulty (IIKS),
  2. správu výpočtovej a audiovizuálnej techniky,
  3. starostlivosť o softvér a hardvér fakulty,
  4. evidenciu programového vybavenia fakulty,
  5. koordinuje súčinnosť zamestnancov zodpovedajúcich za jednotlivé úseky činnosti IIKS fakulty (technický správca, správca fakultnej počítačovej siete, webmaster atď.),
  6. budovanie a prevádzku vnútornej technickej infraštruktúry fakulty,
  7. zabezpečovanie vzťahov so širšou verejnosťou po administratívnej stránke,
  8. vybavovanie žiadostí, podnetov, sťažností a podaní na základe pokynov vedúceho a/alebo dekana fakulty.

Centrum informačných technológií riadi vedúci Centra informačných technológií.

Prihlasovacie údaje študentov a zamestnancov do Office365

Prihlasovacie meno: UKlogin(zavináč)uniba.sk
UKlogin je priezvisko s číslom, slúži napríklad ako prihlasovacie meno do AIS2.

Heslo je zhodné s heslom do AIS2.

Viac informácií a možnosti ako resetovať svoje heslo nájdete aj na www.uniba.sk/heslo.

Nikdy nikomu neodovzdávajte svoje heslo! Viac na www.fm.uniba.sk/cit/bezpecnost/.


Tlačidlo pre odkaz na návody k službe Office365
Tlačidlo pre odkaz na návody k službe Azure dev Tools
Tlačidlo pre odkaz na návody k Eduroam WiFi sieti
Tlačidlo pre odkaz na návody k bezpečnosti na FM UK
Tlačidlo pre odkaz na školenia pre zamestnancov
Tlačidlo pre odkaz na školenia od spoločnosti Microsoft