Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

CIT FM UK

Centrum informačných technológií FM UK (ďalej len „CIT“) je samostatný organizačný útvar podriadený dekanovi.

CIT FM UK zabezpečuje: 

  • správu integrovaného informačného a komunikačného systému na FM UK,
  • správu klientských pracovných staníc a podporu užívateľov na FM UK,
  • správu učební a priestorov Laboratórií výpočtovej techniky (LVT).

CIT FM UK nezabezpečuje:

  • správu bezplatnej WiFi siete Eduroam,
  • správu Akademického informačného systému - AIS2,
  • správu súkromných klientských staníc a zariadení.

Prihlasovacie údaje študentov a zamestnancov

meno.priezvisko(zavináč)fm.uniba.sk a prílušné heslo.

Centrum školení pre Office 365

Oboznámte so základmi práce s ponukou Office 365 a to priamo od spoločnosti Microsoft. Prejdete si školenia k službám ako MS Word, Excel, či Outlook alebo aj SharePoint a OneDrive.

Neváhajte a klikajte na https://support.office.com/office-training-center.