Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kurzy k prijímacím skúškam

KURZY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM ONLINE

Množstvo uchádzačov nás kontaktuje ohľadom záujmu o prípravné kurzy k predmetom prijímacej skúšky. Chceme vyhovieť tomuto záujmu a preto sme pripravili ponuku kurzov, na ktorých chceme so záujemcami prebrať témy a náplň predmetov prijímacích pohovorov. So záujemcami prediskutujeme  kľúčové oblasti, v ktorých zaznamenávame problémy alebo nedostatky vo vedomostiach študentov, ktorí boli na prijímacích pohovoroch v predošlých ročníkoch.

Kurzy budú viesť vyučujúci predmetov a preto budú vedieť zodpovedať otázky relevantné k prijímacím skúškam aj k predmetom študijných plánov viažucich sa na tieto predmety. Kurzy budú prebiehať po vyučovaní na stredných školách, v termínoch mimo školských prázdnin.

Kurzy budú prebiehať online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link na prihlásenie Vám pošleme po registrácii na Váš e-mail, ktorý uvediete v registrácii.

Organizáciou kurzov je poverený pracovník študijného oddelenia pán Mgr. Peter Šúrek: peter.surekfm.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9021 2091.

Pre prijímacie skúšky k jednotlivým študijným programom sú vytvorené samostatný kurz, je potrebné sa na ne registrovať v termíne do štvrtka 2.2.2023.

Ponúkame nasledujúce kurzy:

1.         Študijný program Manažment a študijný program Podnikanie:

Predmet Matematika:

Termín: 7.2. a 8.2. (utorok a streda)

Čas: od 16:00 do 19:00

 

Predmet Anglický jazyk:

Termín: 9.2. a 10.2. (štvrtok a piatok)

Čas: od 16:00 do 19:00

Link na prihlásenie cez aplikáciu MS Teams a informácie ohľadom kurzu budú zaslané záujemcom v piatok 3.2.2023. V prípade organizačných otázok kontaktujte pracovníka študijného oddelenia pána Mgr. Petra Šúreka: peter.surekfm.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9021 2091

Registrácia na prípravný kurz z Matematiky a z Anglického jazyka je povinná a je ju možné uskutočniť online

Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/EgZxKXjiik  

S účasťou na tomto kurze je spojený poplatok 120 EUR, ktorý pokrýva organizačné náklady.

Informácie k úhrade, platbu vykonajte najneskôr do 2.2.2023, meno a priezvisko uveďte do správy pre príjemcu.

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821, Variabilný symbol: 0005, Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.

Banka: Štátna pokladnica

Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Odbojárov 10

1.         Študijný program Medzinárodný manažment:

Predmet Francúzsky jazyk a konzultácia k štúdiu na francúzskom programe

Termín: 6.2. (pondelok)

Čas: od 15:00 do 16:30

 

Predmet Nemecký jazyk a konzultácia k štúdiu na nemeckom programe

Termín: 6.2. (pondelok)

Čas: od 16:30 do 18:00

 

Link na prihlásenie cez aplikáciu MS Teams a informácie ohľadom kurzu budú zaslané registrovaným záujemcom v piatok 3.2.2023.

V prípade organizačných otázok kontaktujte pracovníka študijného oddelenia pána Mgr. Petra Šúreka: peter.surekfm.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9021 2091

 

Registrácia na prípravný kurz z Francúzskeho jazyka a z Nemeckého jazyka je povinná a je ju možné uskutočniť https://forms.office.com/e/ucDRRawpB1onlinehttps://forms.office.com/e/ucDRRawpB1

Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/ucDRRawpB1  

Informačné semináre k francúzskemu a nemeckému programu študijného programu Medzinárodný manažment, vzhľadom na to, že skúšky z francúzskeho a nemeckého jazyka budú ústne, sú bezplatné.

 

2.         Študijný program Manažment v anglickom jazyku:

Konzultácia k štúdiu v anglickom jazyku

Termín: pondelok 6.2.

Čas: od 16:00 do 17:00

 

Link na prihlásenie cez aplikáciu MS Teams a informácie ohľadom kurzu budú zaslané registrovaným záujemcom v piatok 3.2.2023.

V prípade organizačných otázok kontaktujte pracovníčku Oddelenia štúdia v anglickom jazyka slečnu Mgr. Luciu Kočišovú: studywithusfm.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9021 2067

 

Registrácia na konzultáciu k prijímacím pohovorom a štúdiu na študijnom programe Manažment v anglickom jazyku je povinná a je ju možné uskutočniť https://forms.office.com/e/Rgb5bsiqeWonlinehttps://forms.office.com/e/Rgb5bsiqeW

Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/Rgb5bsiqeW