Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kurzy k prijímacím skúškam

KURZY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM 5.2.-9.2.2024

Máte záujem o prípravný kurz?

Chceme vyhovieť tomuto záujmu, a preto sme pripravili ponuku kurzov. So záujemcami radi prediskutujeme kľúčové oblasti, v ktorých zaznamenávame problémy alebo nedostatky vo vedomostiach študentov, ktorí boli na prijímacích pohovoroch v predošlých ročníkoch. Kurzy budú prebiehať v poobedňajších hodinách.

 

 

Obsah kurzu:

témy a náplň predmetov prijímacích pohovorov

 

Vedenie kurzu:

vyučujúci predmetov, ktorí budú vedieť zodpovedať otázky relevantné k prijímacím skúškam aj k predmetom študijných plánov viažucich sa na tieto predmety

 

Termín kurzu:


od 5. februára do 9. februára 2024 (študijné programy majú vytvorené samostatné kurzy)  REGISTRÁCIA NUTNÁ

 

Priebeh kurzu:

online prostredníctvom aplikácie MS Teams (link na prihlásenie Vám bude poslaný na Váš e-mail uvedený v registrácii dňa 2. februára 2024)

 

Registrácia na kurz:

najneskôr 31. januára 2024 (streda)

 

Organizáciou kurzov pre študijný program manažment, študijný program podnikanie a študijný program medzinárodný manažment je poverená pracovníčka študijného oddelenia Daniela Slaná, daniela.slanafm.uniba.sk, tel.: +421 2 90 21 2023.

Organizáciou kurzov pre študijný program manažment v anglickom jazyku je poverená koordinátorka Mgr. Lucia Kočišovástudywithusfm.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9021 2067.

 

PRÍPRAVNÝ KURZ

Študijný program manažment a študijný program podnikanie

Predmet Matematika:

Termín: 6. februára a 7. februára 2024 (utorok a streda)

Čas: od 16:00 do 19:00

 

Predmet Anglický jazyk:

Termín: 8. februára a 9. februára 2024 (štvrtok a piatok)

Čas: od 16:00 do 19:00

 

Informácie ohľadom kurzu a link na prihlásenie cez aplikáciu MS Teams  budú zaslané záujemcom v piatok 2. februára 2024. Registrácia na prípravný kurz z Matematiky a z Anglického jazyka je povinná a je ju možné uskutočniť online. Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/EgZxKXjiik.

 

 

S účasťou na tomto kurze je spojený poplatok 120 EUR, ktorý pokrýva organizačné náklady. Platbu vykonajte najneskôr do 31. januára 2024, do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko.

 

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821

Variabilný symbol: 005

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Banka: Štátna pokladnica

Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Odbojárov 10

 

 

 

 

PRÍPRAVNÝ KURZ

Študijný program medzinárodný manažment

 

Predmet Francúzsky jazyk a konzultácia k štúdiu na francúzskom programe

Termín: 5. februára 2024 (pondelok)

Čas: od 15:00 do 16:30

 

Predmet Nemecký jazyk a konzultácia k štúdiu na nemeckom programe

Termín: 5. februára 2024 (pondelok)

Čas: od 16:30 do 18:00

 

Informácie ohľadom kurzu a link na prihlásenie cez aplikáciu MS Teams  budú zaslané záujemcom v piatok 2. februára 2024. Registrácia na prípravný kurz z Francúzskeho jazyka a z Nemeckého jazyka je povinná a je ju možné uskutočniť online. Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/ucDRRawpB1.

 

Informačné semináre k francúzskemu a nemeckému programu študijného programu medzinárodný manažment sú bezplatné.

 

PRÍPRAVNÝ KURZ

Študijný program manažment v anglickom jazyku

 

Konzultácia k prijímacím pohovorom a k štúdiu v anglickom jazyku

Termín: 5. februára 2024 (pondelok)

Čas: od 16:00 do 17:00

 

Informácie ohľadom kurzu a link na prihlásenie cez aplikáciu MS Teams  budú zaslané záujemcom v piatok 2. februára 2024.

 

Registrácia na konzultáciu k prijímacím pohovorom a k štúdiu na študijnom programe manažment v anglickom jazyku je povinná a je ju možné uskutočniť online. Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/Rgb5bsiqeW.

 

Konzultácia k prijímacím pohovorom a k štúdiu v anglickom jazyku je bezplatná.