Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vzorové a modelové testy

Podmienky pri prestupe

Vnútorný predpis č. 6/2019

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium

<output>Vnútorný predpis č. 6/2019 Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium </output>

<output>Vnútorný predpis č. 6/2019 Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium </output>