Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zodpovedné osoby

Zodpovedné osoby

doc. Ing. Ján Papula, PhD. (prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou FM UK)
Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2113, e-mail: Jan.Papulafm.uniba.sk
Ján Papula, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. (prorektor pre informačné technológie UK)
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2084, e-mail: Michal.Gregusmlfm.uniba.sk
Michal Greguš, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby 

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. (prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FM UK)
Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2107, e-mail: Marian.Holienkafm.uniba.sk
Marian Holienka, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. (prodekanka pre projekty a rozvoj FM UK)
Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií (vedúca katedry)
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2085, e-mail: Jana.Kajanovafm.uniba.sk
Jana Kajanová, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby 

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2063, e-mail: Gabriela.Pajtinkova.Bartakovafm.uniba.sk
Gabriela Pajtinková Bartáková, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby