Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zodpovedné osoby

Zodpovedné osoby

prof. Ing. Ján Papula, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2113, e-mail: Jan.Papulafm.uniba.sk
Ján Papula, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2084, e-mail: Michal.Gregusmlfm.uniba.sk
Michal Greguš, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby 

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2107, e-mail: Marian.Holienkafm.uniba.sk
Marian Holienka, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2085, e-mail: Jana.Kajanovafm.uniba.sk
Jana Kajanová, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby 

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra marketingu a obchodu
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2063, e-mail: Gabriela.Pajtinkova.Bartakovafm.uniba.sk
Gabriela Pajtinková Bartáková, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby