Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zodpovedné osoby

prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2055, e-mail: Anna.Lasakovafm.uniba.sk
Anna Lašáková, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2038, e-mail: Natalia.Kryvinskafm.uniba.sk
Natalia Kryvinska, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2111, e-mail: Anna.Pilkovafm.uniba.sk
Anna Pilková, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra marketingu a obchodu
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2029, e-mail: Peter.Starchonfm.uniba.sk
Peter Štarchoň, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 90 21 2028, e-mail: Maria.Bohdalovafm.uniba.sk
Mária Bohdalová, Register zamestnancov VŠ
Publikačná činnosť zodpovednej osoby