Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

PEDAGÓGOVIA - STA

Odchadzájúci PEDAGÓGOVIA - STA

Mobilita za účelom výučby (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti, ktorú je tiež možné kombinovať so školením/odbornou prípravou. OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje  školenie/odbornú prípravu, ktoré/á je v súlade s princípmi Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

  • Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,
  • Jazykové kurzy pre zamestnancov,
  • Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností

V prípade , že vyučujúci chce ísť učiť - podáva prihlášku na STA, a  musí si vybrať z našich zazlmuvnených univerzít na ďalšie obdobie, aktuálny zoznam tu: https://www.fm.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/zoznam-univerzit-erasmus-partnerske-univerzity/

Pri univerzite  je  dôležitý pre aplikanta tento údaj STA: 2 placements for teachers / 2x5/, ktorý v tomto prípade znamená, že daná univerzita príjme 2 našich vyučujúcich za rok, každého  na 5 dní, počas ktorých musí odučiť  8h. Dobré je výučbu odkomunikovať s príjímajúcou univerzitou dopredu, kontaky poskytne zahraničné oddelenie FM UK.

Prihlášku na mobilitu za účelom výučby podáva záujemca 2x do roka v čase otvorenia výzvy - online. Aktuálne je otvorená výzva s deadlinom do 31.08.2023. Mobilita je následne celá administrovaná v Mobility Online Systéme.

Prihlášky na všetky typy mobilít

Rektorátny web (odkaz nižšie), poskytuje všetky potrebné aktuálne a užitočné informácie ako aj inštrukcie týkajúce sa administratívnej procedúry všetkých mobilít: https://uniba.sk/index.php?id=29428