Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI - STT

Odchádzajúci ADMINISTRATÍVNI a ODBORNÍ pracovníci - STT

Mobilita za účelom školenia/odbornej prípravy je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK. O predmetný typ mobilitnej aktivity sa však môžu uchádzať i pedagógovia. OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje  školenie/odbornú prípravu, ktoré/á je v súlade s princípmi Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

  • Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,
  • Jazykové kurzy pre zamestnancov,
  • Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností

Prihláška za účelom školenia/odbornej prípravy sa dá podávať v priebehu celého roka – len online - cez aktuálny link v Mobility Online Systéme

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=en

Aktuálnu ponuku organizovaných staff weekov môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Všeobecné podmienky, realizáciu pobytu, grantové krytie je detailne rozpísané na rektorátnom webe: https://uniba.sk/index.php?id=29429