Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Martin Krajčík

Mgr. Martin Krajčík je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore manažment. V súčasnosti je externým doktorandom na Katedre informačných systémov so svojou témou Konsolidácia dát vo verejnej správe – Smart Cities.

Od roku 2008 pracuje ako technik v Centre informačných systémov FM UK a od nástupu na doktorandské štúdium v roku 2016 vedie semináre k predmetu Výpočtová technika.

Z pohľadu vedeckého výskumu sa zaoberá cloudom a cloudovými službami so špecializáciou na Microsoft 365 a elektronickú formu komunikácie v podnikoch. Čiastočne využíva i svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti eventov a event manažmentu, kde pôsobil aktívne v rokoch 2013 - 2019.

 

Aktuálne témy záverečných prác nájdete vypísané priamo v systéme AIS2.
V prípade, že má študent záujem o vlastnú tému záverečnej práce, prosím, kontaktujte vyučujúceho vopred.