Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Martin Krajčík

Mgr. Martin Krajčík, PhD. je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Okrem toho absolvoval štúdium v rámci programu Erasmus na súkromnej univerzite RISEBA v lotyšskej Rige a na Ghent University v belgickom Gente. V súčasnosti pôsobí ako externý spolupracovník na mieste odborného asistenta na Katedre informačných systémov.

Na bakalárskom stupni štúdia vedie semináre k predmetu Výpočtová technika a Informačné systémy a aplikačný softvér. Od roku 2022 vedie predmet Vizualizácia informácií. Na magisterskom stupni vedie predmet Riešenie reálnych business problémov - prípadové štúdie.

Z pohľadu špecializácie a vedeckého výskumu sa zaoberá cloudom a cloudovými službami so špecializáciou na Microsoft 365, ďalej sa venuje elektronickej forme komunikácie v podnikoch, Smart City, či digitalizácii verejnej správy a eGovernmentu.Informácie pre študentov

Aktuálne témy záverečných prác nájdete vypísané priamo v systéme AIS2.
V prípade, že má študent záujem o vlastnú tému záverečnej práce, prosím, kontaktujte vyučujúceho vopred prostredníctvom e-mailu.

 

Konzultácie

Dohodnite si so mnou konzultáciu pomocou služby Bookings with me.

 

Odkazy:

Výpočtová technika

Informačné systémy a aplikačný softvér