Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Online výučba v externej forme

ONLINE ŠTÚDIUM BEZ LIMITOV A BEZ BARIÉR

Fakulta managementu má akreditovanú kombinovanú metódu vzdelávania. Kombinujeme online prezenčné vzdelávanie, ktoré umožňuje potrebnú interakciu a diskusiu, s dištančným samoštúdiom. Toto jedinečné nastavenie umožňuje štúdium všetkým, ktorí sú odhodlaní spraviť niečo pre svoju kariéru alebo osobnostný rozvoj.

Živé online prednášky a konzultácie sú podporené online študijnými materiálmi. Licencie MS Office 365, vrátane MS Teams sú zabezpečené pre všetkých študentov, čím je zabezpečená plnohodnotná podpora online komunikácie.

Online komunikácia a výučba

Turbulentný rozvoj vedecko-technickej revolúcie, silný trend digitalizácie ale aj prekvapivý nástup pandémie COVID 19 priniesol slovenskému vysokému školstvu nové výzvy a príležitosti pre rozvoj. My sme túto výzvu využili a ideme online.
MS Teams je platforma, ktorá umožňuje online komunikáciu, online videohovory a online živé prednášky na PC, ako aj na mobile.

Online zameraný na študentov

Nastavenie online vzdelávania je orientované na potreby študentov ktorí pracujú, podnikajú, plnia si rodičovské povinnosti alebo pracujú v inom časovom pásme. Časová a priestorová flexibilita je zabezpečovaná nahrávaním online obsahu, ktoré
umožňuje vrátiť sa k učebnej látke v čase najlepších možností sústredenia. Aj toto sú obrovské výhody, ktoré prináša výučba v online prostredí.

Podľa možností epidemiologickej situácie môžu výučbové aktivity prebiehať aj prezenčne, pričom vždy bude zabezpečená aj online výučba.