Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Michal Páleník

Michal Páleník

<output>Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.</output>

Mgr. Michal Páleník, PhD. pôsobí na Fakulte managementu UK v pozícii vedeckého pracovníka. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje výskumu zamestnanosti, trhu práce, regionálnym rozdielom a regionálnemu rozvoju. Je autorom viacerých publikácií (najmä Inkluzívne zamestnávanie (2013), Sociálny systém (2014), Politiky zamestnanosti (2014), Učebnica mzdovej kalkulačky (2021), Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku (2021), Dôsledky starnutia na zdravotnícky systém Slovenska (2021)) a viacerých článkov.

V rokoch 2016 až 2020 bol vedúcim úspešne ukončeného projektu  APVV-15-0722 Sociálna pasca - náklady a cesta von, v ktorom sa venoval zlepšovaniu životných podmienok a situácii ľudí najviac vzdialených od trhu práce.

 

Dataset okresných údajov

nezamestnanosť vo V4

Michal Páleník spravuje a aktualizuje dátovú sadu údajov o okresoch v regióne Vyšehradu (Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česko). Údaje na úrovni LAU1 obsahujú dáta o obyvateľstve (počty obyvateľov podľa veku a rodu) a dáta o evidovanej nezamestnanosti.

Výber publikácií