Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Iné formy mobilít

SAIA

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Programy SAIA, n. o.
Akademické mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond), Servisné centrá EURAXESS

Viac informácií na oficiálnych stránkach www.saia.sk


Bulletin SAIA 4/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
Témou čísla sú štipendijné pobyty programu CEEPUS.    
V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch.


Bulletin SAIA 3/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
Témou čísla sú Národný štipendijný program SR; vysokoškolské vzdelávanie v Španielsku a Taliansku.   
V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch.


Bulletin SAIA 12/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Kórejskej republike (Južná Kórea). Pripomíname, že štipendiá kórejskej vlády GKS majú uzávierku 22. februára 2024.  
V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch.


Bulletin SAIA 11/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Číne. Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva, ktoré administruje SAIA, n. o., majú uzávierku 30. novembra 2023.
 
V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch či pozvánku na webinár Štipendiá do zahraničia - študijné, výskumné, jazykové pobyty, ktorý sa bude konať 15. novembra o 14:00 h.

Viac informácií o webinári a link na pripojenie nájdete po kliknutína na "Štipendiá do zahraničia - študijné, výskumné, jazykové pobyty"


Bulletin SAIA 9/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
Témami čísla sú štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD; vysokoškolské štúdium v Nemecku a vysokoškolské štúdium v Izraeli.


KROK za krokom k úspešnej žiadosti: (https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/nsp-krok-za-krokom-k-uspesnej-ziadosti)


Bulletin SAIA
Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. (ISSN 1338-0400).

Publikácia ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2024/2025
Publikácia ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2023/2024
Štipendiá na akademický rok 2022/2023 

Bulletin je vo formáte PDF (na ich prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/).

Národný štipendijný program

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl, výskumní a umeleckí pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Podmienky pre uchádzačov zo Slovenska (vyslania)

 

Ďalšie formy mobilít

Fulbright Program

DAAD

Careers