Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Skúsenosti s STA a STT mobilitou

Viac informácií o STA a STT mobilite

1. Ako vyzerá STA Erasmus mobilita + foto

Kolegyňa prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. bola v júni Coimbre na University of Coimbra a s Dr. Liliana Pimental nadviazala dlhodobú spoluprácu.


 

2. Ako vyzerá STT Erasmus mobilita školenie + foto

V júni sa Erasmus mobility vo forme školenia na rozvoj pedagogických zručností zúčastnil doc. Copuš z Katedry manažmentu. V chorvátskom Splite absolvoval kurz pre učiteľov zameraný na rozvoj kritického myslenia študentov, pričom študoval spolu s učiteľmi napríklad z Fínska, Španielska, či Slovinska. Doc. Copuš sa v auguste zúčastní ešte mobility vo forme školenia vo Fínsku, pričom školenie je zamerané na metódy online vyučovania využívané v tomto štáte.

 

3. Ako vyzerá STT Erasmus mobilita jazykový kurz + foto

SpainBcn-Programs in Barcelona organizuje STAFF TRAINING WEEK ENGLISH, vyučujúci sú native speakers z Londýna s dlhoročnými pedagogickými skúsenosťami

 

 

4. Ako vyzerá STT Erasmus mobilita BIP format - foto