Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu UK, koordinátor medzinárodného projektu SUPER (Podpora podnikateľskej úspešnosti start-upov), na stretnutí v Prahe.

Pracovníci Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave zapojení do riešenia a koordinácie medzinárodného projektu SUPER (Podpora podnikateľskej úspešnosti start-upov) sa sa v dňoch 24.5. - 25.5.2016 zúčastnili v Prahe na projektovom stretnutí. Projekt SUPER je zameraný na tvorbu vzdelávacích nástrojov s cieľom poskytovať praktické informácie a rady vysokoškolským inštitúciám pri zavádzaní systémov podpory podnikania pre študentov. Je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus Plus. Na projektovom stretnutí sa diskutoval progres riešenia etapy, ktorej cieľom je identifikácia faktorov úspechu a zlyhania existujúcich podnikateľských inkubátorov a zároveň sa identifikovali a podrobne rozvrhli ďalšie kroky a míľniky pre nasledujúce aktivity projektu.

Projekt SUPER (www.super-project.eu) je trojročný projekt finančne podporovaný Európskou úniou, ktorý spája spolu podniky a univerzity s cieľom identifikovať a analyzovať faktory úspechu a zlyhania podnikateľských inkubátorov a akcelerátorov. Na základe výsledkov tohto výskumu bude v rámci projektu vyvinutá sada užívateľsky prístupných nástrojov určená pre vysokoškolské inštitúcie zameraná na možnosti a spôsoby tvorby systémov podpory podnikania napr. formou zakladania univerzitných inkubátorov, ale aj tréning určený pre študentov o tom, ako začať podnikať. Testovacia fáza tréningu bude obsahovať najmenej 270 študentov.

 

Viac informácií o projekte SUPER a Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave nájdete na webových stránkach:

www.super-project.eu

www.fm.uniba.sk