Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Seminar PRESENT

Dobrý deň,

 

týmto si Vám dovoľujeme poslať pozvánku a  informáciu ohľadom našich plánovaných 2 poldňových seminárov k problematike "Right to be present", ktoré sa budú konať na Fakulte managementu v Bratislave v poslednom júnovom týždni 2019  v rámci našej účasti na projekte EU / PRESENT. Budú sa prezentovať a analyzovať výsledky tohto projektu ohľadom aplikácie Smernice (EU) 2016/343. Okrem domácich expertov k danej téme na seminároch vystúpi aj pozvaný zahraničný expert s témou o zahraničných skúsenostiach s implementáciou danej smernice v podmienkach príslušnej krajiny. V našom prípade aj kvôli jazykovej príbuznosti uvažujeme pozvať aj experta z ČR.

 

V prílohe nájdete predbežnú informáciu o navrhovanej agende nášho seminára. V prípade vašich konkrétnych návrhov k danej problematike a navrhovanej agende nám vaše námety môžete poslať na priloženú emailovú adresu s tým, že sa pokúsime ich zapracovať  do finálnej podoby nášho seminára a agendy.

 

V prípade záujmu o účasť na jednom z uvedených dvoch seminárov nám to, prosím, oznámte na našu e-mailovú adresu.

 

Vopred ďakujeme za záujem o seminár a tešíme sa na vašu účasť.

 

 

S pozdravom,

 

EU/PRESENT projekt team na FM UK v Bratislave