Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podnikateľský klub FM UK

Podnikateľský klub FM UK

Mgr. Miloš Mrva, PhD.
tel.: +421 2 9021 2108
e-mail: milos.mrvafm.uniba.sk
podnikatelsky.klub.fmukgmail.com

Podnikateľský klub FM UK (ďalej len „klub“) je neformálna platforma, ktorá vznikla v októbri 2019 pod záštitou FM UK a Katedry stratégie a podnikania FM UK.
Cieľom klubu je združovať študentov a absolventov FM UK, ako aj ďalších fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí podnikajú alebo plánujú rozbehnúť vlastné podnikanie. Absolventi FM UK sú nielen kvalitní manažéri a profesionáli v korporáciách alebo v štátnych inštitúciách, ale úspešne rozbiehajú aj vlastné podnikateľské projekty. Je to platforma na zdieľanie skúseností, vzájomnú inšpiráciu, organizovanie rôznych podujatí – neformálnych stretnutí, odborných prednášok a konferencií.