Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Petronela Klačanská

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.


Vysokoškolské vzdelanie dosiahla na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež aj doktorandské štúdium v roku 2014. Angažuje sa v komunálnej politike ako miestna poslankyňa a zároveň zástupkyňa starostu v mestskej časti Bratislava – Lamač.
Má za sebou niekoľkoročnú prax v slovenskej poradenskej spoločnosti zameranej na poradenstvo v oblasti eurofondov.
V odbornej oblasti sa zaoberá aktuálnymi témami projektového manažmentu najmä vo vzťahu k novovzniknutým témam prepájajúcich urbanizmus a projektový manažment. Taktiež sa venuje oblasti kreatívy a jej prepojenia s podnikovou propagáciou a oblastiam predprimárneho a primárneho školstva.

Pedagogická činnosť:
Projektový manažment (2 ročník)
Manažment eurofondových projektov (1-2 ročník)
Vizuálne prvky značky a dizajn (3 ročník)

Vybrané publikácie:
Špecifiká online správania sa Generácie Z (Petronela Klačanská, Lucia Kohnová)
Zložitosť produktov ako konkurenčná nevýhoda produktových stratégií (Petronela Klačanská)
Zložitosť produktov a jej vnímanie spotrebiteľmi (Petronela Klačanská)
Produktové inovácie (Petronela Klačanská)

Okruh tém pre záverečné práce:
Projektový manažment
Možnosti podpory MSP pomocou EU fondov
Vizuálne prvky značky