Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Enlight

ENLIGHT je aliancia 10-tich európskych univerzít, ktorá vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný európsky systém vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, výučbe a v spolupráci.

Mobility sa organizujú na základe spoločnej zmluvy pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Preto aj výberový proces nebude organizovaný na úrovni fakúlt, ale na úrovni celej univerzity.

Pred podaním prihlášky je potrebné, si na stránkach partnerskej univerzity overiť, či študijný odbor, o ktorý máte záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s Vašim študijným programom na Univerzite Komenského.

Po výbere a nominácii študentov bude  prihláška spracovaná rovnakým spôsobom, ako ostatné Erasmus+ semestrálne mobility (podpis Learning agreement Vašou fakultou a partnerov, rovnaké granty...). Podmienky podávania prihlášok a výberové kritéria, budú oznámene vždy s otvorením aktuálnej výzvy.

Stránky partnerských univerzít:

Univerzita Gent (Belgicko): https://www.ugent.be/en 

VIDEO: https://youtu.be/XzN_8SKhBGw


https://youtu.be/XzN_8SKhBGw

Univerzita Bordeaux (Francúzsko): https://www.u-bordeaux.com/

VIDEO: https://youtu.be/EL1LB_y5YSE


Univerzita Uppsala (Švédsko): https://www.uu.se/en/

VIDEO: https://youtu.be/1mgFiqDUpWU


https://youtu.be/1mgFiqDUpWU

Univerzita Groningen (Holandsko): https://www.rug.nl/

VIDEO: https://youtu.be/Dyp0TJRl52k


https://youtu.be/Dyp0TJRl52k

Univerzita v Baskicku (Španielsko): https://www.ehu.eus/en/en-home

VIDEO: https://youtu.be/wGWUz6G0Fyg


Univerzita v Göttingene (Nemecko): https://www.uni-goettingen.de/en/1.html

VIDEO: https://youtu.be/Ozl5Rkcd4SE


https://youtu.be/Ozl5Rkcd4SE

Írska národná univerzitu v Galway: https://www.nuigalway.ie/

VIDEO: https://youtu.be/c-JJrrJ3wUU


https://youtu.be/c-JJrrJ3wUU

Univerzita Tartu (Estónsko): https://ut.ee/en

VIDEO: https://youtu.be/XeDBshOoXd4


Univerzita v Berne (Švajčiarsko): https://www.unibe.ch/index_eng.html


Viac informácií na na webe UK: https://uniba.sk/enlight/

Užitočné odkazy

• zoznam fakultných koordinátorov na ENLIGHT univerzitách: https://enlight-eu.org/contact/erasmus-coordinators

• všeobecné e-mailové adresy na ENLIGHT univerzity: https://enlight-eu.org/contact/local-coordinators

• katalóg kurzov: https://courses.enlight-eu.org/

• zoznam krátkodobých kurzov pre študentov (BIPy, online mobility, letné školy,...): https://enlight-eu.org/students/enlight-courses