Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Mgr. Anny Lašákovej, PhD.


01. 05. 2019 00.06 hod.

Pozvánka

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Katedry manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

doc. Mgr. Anny Lašákovej, PhD.


Téma inauguračnej prednášky:
„Kritická analýza vedenia ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí v období 2008 – 2018“ktorá sa bude konať dňa 16. 05. 2019 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK