Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD.


18. 05. 2019 11.07 hod.

Pozvánka
 

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogického pracovníka Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD.


Téma inauguračnej prednášky:
„Prepojenosť akciových trhov“


ktorá sa bude konať dňa 04. 06. 2019 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK