Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ROZPIS služieb v súvislosti s odstávkou internetového pripojenia vrátane IP telefónie

predpokladaný výpadok je plánovaný v dňoch 9. 8. - 19. 8. 2019


29. 07. 2019 14.43 hod.

Vážení študenti, záujemci o štúdium, vážení kolegovia,

 

v dňoch 9.8.2019 až 19.8.2019 bude obmedzená dostupnosť elektronických a telefonických služieb v priestore FaF UK a FM UK na Odbojárov 10, čo spôsobí aj obmedzenie prístupu k službám študijného oddelenia a oddelenia externého štúdia na FM UK.

 

Všetky služby však budú dostupné cez internet (z domu), takže vzdialená komunikácia cez e-mail, ako aj systém AIS2 budú funkčné.

 

Z toho dôvodu vás touto cestou informujeme o zabezpečení dostupnosti služieb a možnosti komunikovať v otázkach štúdia a prihlášok:

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE – rozpis služieb:

12. 8. 2019 od 13,00 do 15,00 – Mgr. Jerguš Čáran, č.dv. 302

e-mail: jergus.caranfm.uniba.sk

13. 8. 2019 od 9,00 do 12,00  -  Mgr. Eleonóra Fecišková č. dv. 324,

e-mail: eleonora.feciskovafm.uniba.sk

14. 8. 2019 od 9,00 do 12,00 Ing. Iveta Drahošová č. dv. 304

e-mail: iveta.drahosovafm.uniba.sk

15. 8. 2019 od 9,00 do 12,00 Martin Jamroškovič, č. dv. 302

e-mail: martin.jamroskovicfm.uniba.sk

16. 8. 2019 od 9,00 do 12,00 Mgr. Andrea Daňová

e-mail: andrea.danovafm.uniba.sk

19. 8. 2019 od 13,00 do 15,00 Ing. Jaroslava Dzugasová č. dv. 303

e-mail: jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk

 

 

ODDELENIE EXTERNÉHO ŠTÚDIA:

e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

alebo mobilné čísla:

PhDr. Vlasta Konečná 0948 909 750

Mgr. Yveta Kollárová 0948 909 751

 

Rozpis služieb Oddelenia externého štúdia č.dv. 216:

12.8.2019 od 8:30 do 9:30 – PhDr. Vlasta Konečná

13.8.2019 od 8:30 do 9:30 – PhDr. Vlasta Konečná

                   od 10:00 do 12:00 – Mgr. Yveta Kollárová

15.8.2019 od 10:00 do 12:00  – Mgr. Yveta Kollárová

 

V prípade potreby odovzdať prihlášku na štúdium alebo inú zásielku, využite služby podateľne na 2. poschodí, ako aj schránku pri podateľni.

 

Ďakujeme za pochopenie

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra stratégie a podnikania
www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk