Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hlavný pracovný program rámcového programu Horizon Europe na roky 2021 a 2022

Prvé výzvy na predkladanie návrhov budú spustené na portáli Funding & Tenders Portal od 22. júna. Európske dni výskumu a inovácií 23. a 24. júna budú príležitosťou na diskusiu o programe Horizon Europe medzi tvorcami politík, výskumníkmi, inovátormi a občanmi.


17. 06. 2021 09.26 hod.

Európska komisia po vyše roku príprav a intenzívnych konzultácií s členskými štátmi prijala dňa 15. júna hlavný pracovný program rámcového programu Horizon Europe na roky 2021 a 2022, v ktorom sú uvedené ciele a konkrétne tematické oblasti, na ktoré sa vyčlení celkovo 14,7 miliardy EUR.

Okrem už prijatých pracovných programov Európskej rady pre výskum (ERC) a Európskej rady pre inovácie (EIC), tak boli prijaté aj všetky zvyšné tematické pracovné programy rámcového programu Horizon Europe. Uvádzame, že súčasťou prijatia pracovného programu sú aj mimoriadne dôležité dokumenty ako Všeobecný úvod (General Introduction), Všeobecné prílohy (General Annexes) a pracovný program pre výskumno-inovačné misie (prípravné akcie pre misie).

Prvé výzvy na predkladanie návrhov budú spustené na portáli Funding & Tenders Portal od 22. júna. Európske dni výskumu a inovácií 23. a 24. júna budú príležitosťou na diskusiu o programe Horizon Europe medzi tvorcami politík, výskumníkmi, inovátormi a občanmi.  Informačné dni programu Horizon Europe zamerané na potenciálnych žiadateľov sa uskutočnia od 28. júna do 9. júla.

Všetky pracovné programy nájdete na Funding & Tenders Portal. V časti „Reference documents“ zároveň nájdete na jednom mieste všetky užitočné informácie, ako sú šablóny a formuláre, usmernenia, grantové dohody a zmluvy vrátane prehľadu legislatívy.

Jednotlivé pracovný programy HEU na roky 2021 a 2022:

Viac informácií nájdete tu a všetky ďalšie dôležité informácie k programu Horizon Europe nájdete na nájdete na našej stránke.

Tím SLORD