Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Máme vymenovaného nového profesora

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 26. marca 2024 nových profesorov vysokých škôl. Medzi nimi aj nášho váženého kolegu Jána Papulu.


27. 03. 2024 13.31 hod.

V príhovore novým profesorom a profesorkám prezidentka zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok. „Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Vašou úlohou je prispievať k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti.“

Bližšie informácie o vymenovaní sú k dispozícií v článku "Prezidentka vymenovala 39 nových profesorov vysokých škôl" na oficiálnej webovej stránke: https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vymenovala-39-novych-profesorov-vysokych-skol/ 


Gratulácia Jánovi Papulovi pánom dekanom FM UK

"S hrdosťou, radosťou, úprimne gratulujem Jánovi Papulovi k vymenovaniu za profesora.
Tento úspech je len prirodzeným vyústením jeho dlhoročnej angažovanosti a neúnavnej práce. V priebehu rokov tak v pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej činnosti preukázal svoju profesionalitu a erudovanosť.

Je mi cťou, že spolu môžeme ďalej budovať fakultu, bez ktorej si ani len nevieme predstaviť našu budúcnosť."

prof. Peter Štarchoň, dekan FM UK