Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Francúzsky program

Francúzsky program

Program medzinárodného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského ponúka na bakalárskom stupni štúdia kvalitné vzdelávanie vo Francúzštine a s francúzskym prístupom. Študenti majú možnosť absolvovať nielen predmety vo francúzštine (obchodné právo, obchodné rokovanie, riadenie projektov atď.), ale aj jazykové kurzy poskytované rodenými Francúzmi, ktoré im umožňujú pripravovať sa na získanie certifikátov osvedčujúcich úroveň ovládania francúzskeho jazyka (DELF, DALF).

V rámci francúzskeho programu prichádzajú na Fakultu managementu pravidelne prednášať profesori z francúzskych univerzít (Paríž-Sorbonne, Katolícka univerzita v Lille, Univerzita v Lorraine atď.). Vďaka programu Erasmus majú zároveň študenti možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z francúzskych univerzít  (Paríž, Lyon, Nice, Nancy atď.).

Predmety vyučované vo francúzskom jazyku na bakalárskom stupni štúdia: Francúzsky jazyk pre manažérov; Ekonomicko-politické reálie vo frankofónnych krajinách; Právnická francúzština; Francúzske obchodné právo; Podnikanie vo Francúzsku; Interkultúrny manažment; Medzinárodné ekonomické vzťahy; Obchodné rokovania; Manažment v Európe v kontexte globalizácie.

Na magisterskom stupni môžu študenti paralelne so slovenským študijným programom absolvovať magisterské štúdium vo francúzštine, a to v ​​oblasti európskych štúdií "Management, riadenie a podnikateľské stratégie v Európe". V rámci tohto študijného programu prichádza každý rok desiatka francúzskych učiteľov na Slovensko, aby vyučovali rovnaký predmet ako na svojej domovskej univerzite vo Francúzsku. Francúzski hovoriaci študenti tak môžu na konci svojho štúdia získať dva diplomy: diplom z Univerzity Komenského, ktorý potvrdzuje ich kompetencie v oblasti špecializácie (medzinárodný manažment, ľudské zdroje, financie ...) a magisterský diplom akreditovaný vo Francúzsku a vydávaný Univerzitou v Lorraine.  Na slávnostnej ceremónii tieto diplomy odovzdávajú francúzski pedagógovia a francúzsky veľvyslanec na Slovensku.

Počas štúdia majú študenti  taktiež možnosť pracovať pre niektorú zo 400 francúzskych spoločností pôsobiacich na Slovensku (Orange, Peugeot, L'Oreal, Decathlon, Veolia, ...), alebo v niektorej z mnohých nadnárodných spoločností, ktoré hľadajú zamestnancov hovoriacich po francúzsky (Amazon, Henkel, Accenture, ...). Zástupcovia týchto spoločností každoročne participujú na pracovnom veľtrhu Študenti & Podniky, ktorého viaceré ročníky sa uskutočnili na Fakulte managementu, kde títo zástupcovia prichádzajú aj prednášať.

Program je súčasťou frankofónnej siete študijných programov zastrešovaných Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom.

Kontakt: Doc. Frederic Delaneuville, PhD.