Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Paulína Mihaľová

Doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. pôsobí na Katedre ekonómie a financií na pozícii docentky a zároveň tajomníčky katedry. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje makroekonómii, medzinárodnej ekonómii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. V rámci zahraničných mobilitných programov dosiaľ prednášala na univerzitách na Cypre, v Českej republike, na viacerých univerzitách vo Francúzsku, na Kanárskych ostrovoch a v Portugalsku.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje dlhodobo otázkam trhu práce (najmä vývoj slovenského trhu práce) a otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov (napr. migrácia v rámci EÚ, medzinárodný pohyb kapitálu, rozvojová pomoc), ale v poslednom období aj udržateľnému rozvoju. Dosiaľ participovala po jednom na projektoch typu APVV, VEGA a KEGA, ako aj viacerých menších projektoch (napr. viacero grantov UK, medziuniverzitný projekt Akademici aktívne a prakticky, projekt Univerzitná sieť globálneho vzdelávania).

Už niekoľko rokov je členkou Akademického senátu FMUK, kde od r. 2019 pôsobí na pozícii predsedníčky. Rovnako je aj členkou Vedeckej rady FMUK a od roku 2019 pôsobí aj v Akademickom senáte UK. Mimo univerzity je členkou Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SEA).

Publikačná činnosť

Kontakt:
Miestnosť č. 239
Tel: +4212/9021 2096
Mail: paulina.mihalova@fm.uniba.sk