Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katarína Rentková

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  je absolventkou doktorandského štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Dizertačnú prácu obhájila na tému Európska politika súdržnosti aplikovaná na rozvoj regiónov a obcí v Slovenskej republike. Vo svojej výskumnej činnosti sa aj naďalej venuje najmä využívaniu štrukturálnych fondov v obciach a efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov a dostupných možností v kontexte zabezpečenia rozvoja Slovenska. V rámci výučby sa zameriava najmä na ekonomické a finančné predmety v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Okrem pôsobenia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí od roku 2016 ako predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska, prostredníctvom ktorej sa snaží o zavádzanie zmien, upozorňovanie problémov v doktorandskom štúdiu a na problémy mladých vedcov na Slovensku.

Publikačná činnosť

Kontakt:

Miestnosť č. 240
Tel: +421 2/9021 2093
Mail: katarina.rentkova@fm.uniba.sk