Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

MSc. Mgr. Martin Pažický, PhD.

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského vyučuje predmety:

- Ekonometria

- Monetary Economics

- Moderné regresné metódy

- Monetary Policy