Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského vyučuje predmety:

- Štatistika

- Štatistika pre manažérov

- Modelovanie ekonomických procesov