Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ľudomír Šlahor

Prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Doktorát získal na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, kde odštartoval aj svoje pedagogické pôsobenie. Od roku 1982 pracoval na rôznych pozíciách v súkromnom sektore. Pôsobil ako vedúci oddelenia nových technológií na generálnom riaditeľstve Swiss Volksbank v Berne, vedúci projektov programu EU EUREKA v spoločnosti Sandoz v Bazileji, odborný a finančný poradca v Slovenskom inštitúte manažmentu a inžinieringu a riaditeľ odboru riadenia rizík a informačných technológií v Credit Suisse Group. Od novembra 1998 do roku 2003 bol guvernérom Exportno - importnej banky SR. Dlhoročné zahraničné pracovné skúsenosti zúročil v rokoch 2003-2004 aj v úlohe prezidenta Švajčiarsko – slovenskej obchodnej komory. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Zastával taktiež funkciu prorektora Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti publikoval desiatky vedeckých a odborných článkov v oblasti finančného a rizikového manažmentu a pôsobil ako člen viacerých expertných výborov a vedeckých rád. V súčasnosti je členom Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Vedeckého kolégia Slovenskej akadémie vied pre vedy o človeku a spoločnosti.