Výzva na prihlasovanie do 1. tréningovej periódy Playparku Bratislava

Využi svoju šancu! Výzva je predĺžená do 25.10.2017!


16. 10. 2017 16.00 hod.