Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Týždeň zodpovednosti aj v tomto roku

Pripojte sa aj Vy v dňoch 27. 4. – 30. 4. 2020 cez MS TEAMS


23. 04. 2020 19.51 hod.

Aj tento rok so študentami 2. ročníka organizujeme „Týždeň zodpovednosti“ (nadväzuje na „Týždeň zdravia a udržateľnosti“ z predchádzajúcich rokov).
Bude sa konať v dňoch 27.4. – 30.4.2020

Viac informácií o programe sa dozviete cez podujatie na FB: https://www.facebook.com/events/527335201537452/

Všetky podujatia prebehnú virtuálne, prevažne cez MS Teams (na podujatie sa môžete zapojiť tu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab2a9cfcbd5f949d9b8a0186ec90909ec%40thread.tacv2/conversations?groupId=2de6c321-398e-4dba-bf85-fc8dfb6fbfd4&tenantId=7f129263-689c-4c46-ac78-47dd605e1187)