Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Septembrový zápis do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia

Zápis sa bude konať dňa 16. 9. 2021 (štvrtok) OSOBNE alebo ONLINE


10. 09. 2021 20.39 hod.

Vážené uchádzačky a vážení uchádzači,

dovoľujem si Vás pozvať na septembrový zápis do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia.

Zápis sa bude konať dňa 16. 9. 2021 (štvrtok), pričom si môžete zvoliť jednu z foriem:

·        zápis prezenčne – o 8:00 hod., miestnosť 20 (v priestoroch Fakulty managementu, Odbojárov 10) – vstup je cez bránu vedľa lekárne v budove UK, zo strany od Trnavskej cesty, bližší popis nájdete vo fotografiách, ktoré sú na konci emailu.

·        zápis online – o 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams cez link: 

Click here to join the meeting

Pri prihlásení cez Váš súkromný email uveďte Vaše meno a priezvisko, aby sme mali evidenciu a mohli Vás v prípade potreby kontaktovať adresne s povinnými dokumentmi pre úplné vykonanie zápisu. V prípade prihlásenia cez email uniba.sk (podľa inštrukcie v rozhodnutí o prijatí) budete automaticky prihlásení pod Vaším meno.

Prosím o Vašu spätnú väzbu - o potvrdenie účasti na zápise na e-mail Jan.Papula@fm.uniba.sk najneskôr do 13. 9. 2021 (14:00).

Pri zápise sa preukazujete dokladmi :

  • čestné vyhlásenie,
  • úhrada za zápis vo výške 5 eur,
  • poplatok za ISIC (preukaz študenta) vo výške 20 eur.

(doklady môžete poslať aj vopred ako prílohy potvrdzujúceho mailu o účasti na zápise)

Pokyny_k_platbe.docx

Cestne_vyhlasenie_FMUK_2021_2022.docx

Fakulta organizuje výučbu v hybridnom móde - prednášky elektronicky (zasielané videoprednášky), semináre prezenčne (s online prenosom pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť).

Informácie o organizácii  výučby nájdete na stránke Fakulty managementu Začiatok akademického roka 2021/2022 sa blíži (uniba.sk)

Študijnou referentkou 1. ročníka bude Mgr. Eleonóra Fecišková, e-mail: eleonora.feciskova@fm.uniba.sk.

V prípade otázok sa môžete obrátiť priamo na mňa.

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou
Katedra stratégie a podnikania
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Jan.Papula@fm.uniba.sk